اسید هیومیک

7 کاربرد شگفت انگیز اسید هیومیک در کشاورزی

کود اسید هیومیک یکی از مواد آلی است که از تجزیه باکتریایی مواد آلی نظیر گیاهان و حیوانات به دست می‌آید. اسید هیومیک به دلیل خواص ویژه‌ای که دارد، در کشاورزی به عنوان یک مکمل غذایی گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین ویژگیهای این کود عبارت است از:

 1. افزایش جذب عناصر: اسید هیومیک با افزایش قابلیت جذب عناصر معدنی توسط گیاهان، به بهبود رشد و تولید محصولات کشاورزی کمک می‌کند.
 2. بهبود خاصیت خاک: این اسید با افزایش قابلیت نگه‌داری آب و هوای خاک، به بهبود خاصیت فیزیکی خاک کمک می‌کند.
 3. کاهش استرس گیاهی: اسید هیومیک می‌تواند به کاهش استرس‌های ناشی از شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی، شوری و سرما کمک کند.
 4. تحریک رشد گیاهی: این اسید با افزایش فعالیت آنزیم‌ها و هورمون‌های رشد، به تحریک رشد گیاهی کمک می‌کند.
 5. افزایش مقاومت به بیماری‌ها: اسید هیومیک می‌تواند سیستم ایمنی گیاهان را تقویت کند و به افزایش مقاومت آنها در برابر بیماری‌ها و آفات کمک کند.

در نتیجه، استفاده از کود اسید هیومیک می‌تواند به بهبود خصوصیات خاک، افزایش رشد و مقاومت گیاهان و بهبود بازده کودهای معدنی کمک کند. اما همیشه قبل از استفاده از هر نوع کود یا مکمل، باید با مشاوره با متخصصان در این زمینه، بهترین روش و مقدار استفاده را تعیین کرد.

هیومیک اسید چیست؟

اسید هیومیک یک مولکول آلی پیچیده است که از کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و عناصر کمیاب تشکیل شده است. آرایش مولکولی منحصر به فرد به اسید هیومیک اجازه می دهد تا با خاک و گیاهان تعامل مفیدی داشته باشد و آن را به یک نرم کننده خاک و محرک رشد گیاه تبدیل کند. این پیچیدگی، همراه با فراوانی طبیعی آن، آن را قادر می سازد تا سهم قابل توجهی در حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه داشته باشد.

اسید هیومیک عمدتاً از هوموس، جزء آلی خاک، که از تجزیه مواد گیاهی و حیوانی ایجاد می‌شود، به دست می‌آید. سایر مخازن طبیعی شامل ذغال سنگ نارس، زغال سنگ و کمپوست است. این منابع، اسید هیومیک را به گزینه‌ای پایدار برای افزایش بهره‌وری کشاورزی تبدیل کرده است.

نحوه مصرف اسید هیومیک

استفاده درست از اسید هیومیک می‌تواند به بهبود خصوصیات خاک و رشد گیاهان کمک کند. در زیر نحوه مصرف اسید هیومیک در موارد مختلف به همراه یک جدول مرتبط آورده شده است:

نحوه مصرف اسید هیومیک

 1. برای خاک: اسید هیومیک می‌تواند به صورت مستقیم به خاک اضافه شود تا خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک را بهبود ببخشد.
 2. برای محلول پاشی: اسید هیومیک می‌تواند به صورت محلول در آب و به روی برگ‌ها پاشیده شود تا جذب عناصر معدنی توسط گیاه را افزایش دهد.
 3. همراه با کودهای دیگر: اسید هیومیک می‌تواند با کودهای معدنی مخلوط شود تا بازدهی آنها را افزایش دهد.
کاربرددوز مصرفنکات مهم
خاکی2-5 کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت یا در زمان کاشت
محلول پاشی0.5-1 گرم در لیتر آبپاشش در مراحل حساس رشد گیاه مانند گل‌دهی یا میوه‌دهی
همراه با کودهای معدنی1-3% وزن کودمخلوط شدن با کود قبل از استفاده
مصرف اسید هیومیک

نکته: دوزهای مصرف بسته به نوع و میزان تمرکز اسید هیومیک، نوع گیاه، شرایط محیطی و خصوصیات خاک ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، همیشه پیشنهاد می‌شود قبل از استفاده از اسید هیومیک، با متخصصان در این زمینه مشاوره کرد.

مقدار مصرف اسید هیومیک برای هر درخت

استفاده از اسید هیومیک برای درختان می‌تواند به بهبود رشد، جذب عناصر و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی کمک کند. مقدار مصرف اسید هیومیک بستگی به نوع درخت، اندازه و سن آن، وضعیت خاک و شرایط محیطی دارد. در زیر یک جدول کلی از مقدار توصیه‌شده برای مصرف اسید هیومیک برای درختان مختلف آورده شده است:

نوع درختمقدار مصرف برای هر درختنکات مهم
درختان میوه‌دهنده (مانند سیب، گیلاس، …)50-100 گرمدر زمان کاشت و هر ساله در اوایل بهار
درختان زینتی30-70 گرمدر زمان کاشت و هر ساله در اوایل بهار
درختان سایه‌دهنده (مانند چنار، کاج، …)100-200 گرمدر زمان کاشت و هر ساله در اوایل بهار
درختان جنگلی70-150 گرمدر زمان کاشت و هر ساله در اوایل بهار
جدول مقدار مصرف اسید هیومیک برای درختان

نکته:

 1. مقادیر فوق برای اسید هیومیک خالص می‌باشد. اگر از محصولات تجاری استفاده می‌کنید که تنها یک درصد از آن اسید هیومیک است، باید مقدار مصرف را بر اساس تمرکز محصول تنظیم کنید.
 2. همیشه قبل از استفاده از اسید هیومیک یا هر ماده دیگری برای گیاهان، با متخصصان در این زمینه مشاوره کنید تا از مقدار مناسب و زمان مناسب برای مصرف آن مطلع شوید.

زمان مصرف هیومیک اسید

زمان مصرف اسید هیومیک می‌تواند تأثیر بسزایی بر اثربخشی آن داشته باشد. اسید هیومیک در مواقع مختلف رشد گیاه می‌تواند به گیاه کمک کند. در زیر یک جدول کلی از زمان‌های توصیه‌شده برای مصرف اسید هیومیک در مراحل مختلف رشد گیاه آورده شده است:

مرحله رشد گیاهزمان مصرفنکات مهم
جوانه‌زنی و رشد اولیههنگام کاشت یا پس از جوانه‌زنیبه تقویت ریشه و رشد اولیه گیاه کمک می‌کند
گل‌دهیقبل از شروع گل‌دهیبه تقویت گل‌دهی و افزایش میزان میوه کمک می‌کند
میوه‌دهیدر ابتدای مرحله میوه‌دهیبه تقویت رشد میوه و افزایش کیفیت آن کمک می‌کند
استرس‌های محیطیدر زمان‌های استرس مانند خشکی، شوری یا سرمابه کاهش اثرات منفی استرس‌های محیطی کمک می‌کند
قبل از برداشت2-3 هفته قبل از برداشتبه افزایش کیفیت و عمر انباری محصول کمک می‌کند
جدول زمان مصرف اسید هیومیک

نکته:

 1. اسید هیومیک می‌تواند به صورت خاکی یا محلول پاشی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده به این روش ، ممکن است نتایج سریع‌تری دیده شود.
 2. همیشه قبل از استفاده از اسید هیومیک یا هر ماده دیگری برای گیاهان، با متخصصان در این زمینه مشاوره کنید تا از زمان مناسب برای مصرف آن مطلع شوید.

مضرات اسید هیومیک

اگرچه اسید هیومیک به دلیل خواص مفیدی که دارد در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما مانند هر ماده دیگری، استفاده بی‌رویه و بدون رعایت دوز مناسب می‌تواند مضراتی داشته باشد. در زیر به برخی از مضرات ممکن اسید هیومیک و نکات مرتبط با آن پرداخته شده است:

مضرتتوضیحنکات پیشگیری
تأثیر منفی بر میکروارگانیسم‌های خاکاستفاده بی‌رویه از اسید هیومیک می‌تواند تعادل میکروبی خاک را به هم بزنداستفاده از دوز مناسب و مشاوره با متخصصان قبل از استفاده
جلوگیری از جذب برخی عناصردر مقادیر بسیار زیاد، ممکن است با برخی عناصر معدنی مانند فسفر تداخل کند و جلوی جذب آن توسط گیاه را بگیردرعایت دوز مصرف و ترکیب مناسب با کودهای معدنی
افزایش شوری خاکدر صورت استفاده بی‌رویه و بدون نظارت، ممکن است به افزایش شوری خاک منجر شوداستفاده از محصولات با کیفیت و رعایت دوز مصرف توصیه‌شده
تأثیر منفی بر رشد گیاهاستفاده زیاد ممکن است باعث کاهش رشد گیاه شودرعایت دوز مصرف و مشاوره با متخصصان قبل از استفاده
مضرات اسید هیومیک

نکته

 1. همیشه قبل از استفاده از اسید هیومیک یا هر ماده دیگری برای گیاهان، با متخصصان در این زمینه مشاوره کنید تا از مقدار و زمان مناسب برای مصرف آن مطلع شوید.
 2. بسیاری از مضرات فوق ناشی از استفاده بی‌رویه و بدون رعایت دوز مناسب است. با رعایت دستورالعمل‌ها و مشاوره با کارشناسان، می‌توان این مضرات را به حداقل رساند.

کود اسید هیومیک پودری

کود اسید هیومیک پودری یکی از فرم‌های تجاری این ماده است که به دلیل سهولت در حمل و نقل و استفاده، مورد توجه قرار گرفته است. این کود به صورت یک پودر سیاه و چسبناک است که می‌تواند به راحتی در آب حل شود.

کاربرددوز مصرفنحوه استفادهنکات مهم
بهبود خاصیت خاک2-5 کیلوگرم در هکتارمستقیماً به خاک اضافه کرده و مخلوط کنیدبهتر است قبل از کاشت یا در زمان کاشت استفاده شود
محلول پاشی0.5-1 گرم در لیتر آبدر آب حل کرده و به روی برگ‌ها پاشیده شودپاشش در مراحل حساس رشد گیاه مانند گل‌دهی یا میوه‌دهی
همراه با کودهای دیگر1-3% وزن کودبا کودهای معدنی مخلوط کرده و به خاک یا به روی گیاه پاشیده شودمخلوط شدن با کود قبل از استفاده
درختان50-200 گرم برای هر درختبه خاک در اطراف ریشه‌های درخت اضافه کرده و خوب مخلوط کنیدبهتر است در اوایل بهار استفاده شود
کاربردها و نحوه مصرف کود اسید هیومیک پودری

نکته:

 1. مقادیر فوق برای اسید هیومیک خالص می‌باشد. اگر از محصولات تجاری استفاده می‌کنید که تنها یک درصد یا درصد خاصی از آن اسید هیومیک است، باید مقدار مصرف را بر اساس تمرکز محصول تنظیم کنید.
 2. همیشه قبل از استفاده از اسید هیومیک یا هر ماده دیگری برای گیاهان، با متخصصان در این زمینه مشاوره کنید تا از مقدار و زمان مناسب برای مصرف آن مطلع شوید.
هیومیک اسید به صورت مایع و پودری قابل استفاده است.

اسید هیومیک مایع

اسید هیومیک مایع یکی از فرم‌های تجاری این ماده است که به دلیل سهولت در استفاده و امکان پاشش بر روی گیاهان یا خاک، مورد توجه قرار گرفته است. این ماده به صورت یک مایع سیاه و چسبناک است که به راحتی با آب قابل ترکیب است و دارای خواص زیادی برای خاک و گیاهان است.

کاربرددوز مصرفنحوه استفادهنکات مهم
بهبود خاصیت خاک5-10 لیتر در هکتاربا آب قاطی کرده و به خاک پاشیده شودبهتر است قبل از کاشت یا در زمان کاشت استفاده شود
محلول پاشی1-2 لیتر در هکتاربا مقدار مناسبی آب قاطی کرده و به روی برگ‌ها پاشیده شودپاشش در مراحل حساس رشد گیاه مانند گل‌دهی یا میوه‌دهی
همراه با کودهای دیگر1-3% حجم کودبا کودهای مایع مخلوط کرده و به خاک یا به روی گیاه پاشیده شودمخلوط شدن با کود قبل از استفاده
درختان100-500 میلی‌لیتر برای هر درختبا مقدار مناسبی آب قاطی کرده و به خاک در اطراف ریشه‌های درخت پاشیده شودبهتر است در اوایل بهار استفاده شود
کاربردها و نحوه مصرف اسید هیومیک مایع

نکته: 

1. مقادیر فوق برای اسید هیومیک خالص می‌باشد. اگر از محصولات تجاری استفاده می‌کنید که تنها یک درصد یا درصد خاصی از آن اسید هیومیک است، باید مقدار مصرف را بر اساس تمرکز محصول تنظیم کنید.

2. همیشه قبل از استفاده از اسید هیومیک یا هر ماده دیگری برای گیاهان، با متخصصان در این زمینه مشاوره کنید تا از مقدار و زمان مناسب برای مصرف آن مطلع شوید.

مقایسه کودهای هیومیک اسید مایع و پودری

کودهای مایع و پودری بر اساس ترکیب و روش‌های کاربردشان فواید مختلفی دارند. انواع مایع که به دلیل عملکرد سریع و کاربر پسند بودن شناخته شده اند، برای نتایج فوری ترجیح داده می‌شوند. از سوی دیگر، فرم های پودری، با ماندگاری طولانی، برای استراتژی های بلندمدت مناسب هستند.

هر شکل از کود هیومیک اسید دارای مزایا و محدودیت های منحصر به فردی است. کودهای مایع، اگرچه کاربرد آسانی دارند، اما ممکن است نیاز به کاربرد بیشتر داشته باشند. برعکس، کودهای پودری، علیرغم مزایای طولانی مدت آنها، ممکن است به دلیل خواص رهاسازی تدریجی، نشان دادن نتایج بیشتر طول بکشد. انتخاب بین این دو مستلزم توجه دقیق به نیازها و شرایط خاص خاک و محصولات است.

تاثیر کود هیومیک اسید بر خاک

کودهای اسید هیومیک برای تقویت ساختار و حاصلخیزی خاک حیاتی هستند. آنها ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش می دهند، هوادهی را تسهیل می کنند، دسترسی به مواد مغذی را افزایش می‌دهند و رشد میکروب‌های مفید را تقویت می‌کنند. کاربرد مداوم آنها می‌تواند منجر به ایجاد خاک‌های سالم‌تری شود که به عنوان پایه‌های قوی برای رشد گیاهان عمل می کنند.

با استفاده از این نوع کودها، کشاورزان اغلب عملکرد و کیفیت محصول را بهبود می‌بخشند. این تا حد زیادی به دلیل افزایش استفاده از مواد مغذی است که گیاهان سالم‌تر و قوی‌تر را پرورش می‌دهد. پیامدهای این نتایج فراتر از افزایش سودآوری است و در میان تقاضای رو به رشد جهانی به امنیت غذایی کمک می کند.

نکات کلیدی برای خرید اسید هیومیک

قبل از خرید کود هیومیک اسید باید چندین فاکتور از جمله منبع اسید هیومیک، خلوص محصول، غلظت مواد موثره و قابلیت اطمینان سازنده را در نظر گرفت. درک این جنبه‌ها به اطمینان از خرید عاقلانه و آگاهانه کمک می‌کند که نیازهای کشاورزی شما را به طور موثر برآورده کند.

با افزایش تقاضا برای خرید هیومیک اسید، قیمت‌ها می تواند به طور گسترده ای بر اساس عواملی مانند کیفیت، غلظت، فرم و بسته بندی متفاوت باشد.قیمت کود اسید هیومیک با توجه به کارخانه تولید کننده و شرایط بازار ثابت نیست. به همین باید قیمت روز را از فروشندگان معتبر دریافت کنید.

مطالعه بیشتر: مقدار مصرف کود ماهی مایع برای پسته

زمان مصرف هیومیک اسید برای پسته

زمان استفاده از اسید هیومیک در درختان پسته برای بهینه سازی جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد بسیار مهم است. اسید هیومیک را می توان در چندین مرحله کلیدی در طول چرخه رشد درخت پسته استفاده کرد.

 1. مرحله قبل از گلدهی: استفاده از اسید هیومیک می تواند در مراحل اولیه رشد، درست قبل از دوره گلدهی مفید باشد. این می تواند به تشکیل گل و بعداً آجیل کمک کند.
 2. مرحله رشد پسته: اسید هیومیک را می توان در مرحله رشد پسته استفاده کرد که معمولاً در بهار و اوایل تابستان اتفاق می افتد. این به شکل گیری و پر شدن پسته کمک می کند.
 3. مرحله پس از برداشت: استفاده پس از برداشت می تواند به پر کردن مواد مغذی در خاک و بهبود انعطاف پذیری درخت برای فصل رشد بعدی کمک کند.

به یاد داشته باشید، زمان بندی خاص می‌تواند بر اساس آب و هوای محلی، وضعیت خاک و سلامت درختان متفاوت باشد. پیروی از دستورالعمل‌های سازنده در مورد میزان و روش کاربرد نیز مهم است.

زمان مصرف هیومیک اسید برای پسته بسیار اهمیت دارد.

سوالات رایج در مورد کود هیومیک اسید

در این بخش قصد داریم به سوالات متداول در مورد کودهای اسید هیومیک بپردازیم:

اسید هیومیک برای پتوس را چگونه استفاده کنم؟

 با ترکیب 1 گرم اسید هیومیک با 1 لیتر آب و آبیاری گیاه هر 2 تا 3 هفته یک بار.

آیا می توان کودهای اسید هیومیک را با کودهای دیگر مخلوط کرد؟

بله، کودهای اسید هیومیک را می توان با سایر کودهای آلی یا معدنی مخلوط کرد. آنها می توانند کارایی سایر کودها را با بهبود جذب و استفاده از آنها توسط گیاهان افزایش دهند.

 اسید هیومیک برای زاموفیلیا را چگونه استفاده کنم؟

با ترکیب 1 گرم اسید هیومیک با 1 لیتر آب و آبیاری گیاه هر 2 تا 3 هفته یک بار.

 اسید هیومیک برای انگور را چگونه استفاده کنم؟

 50-100 گرم اسید هیومیک را در 100 لیتر آب حل کرده و به ریشه‌ها پاشیده یا آبیاری کنید.

مقدار مصرف هیومیک اسید برای گیاهان آپارتمانی به چه میزانی است؟

 1 گرم اسید هیومیک را در 1 لیتر آب حل کرده و گیاه را آبیاری کنید. این آبیاری می‌تواند هر 2 تا 3 هفته یک بار انجام شود..

اسید هیومیک برای درخت سیب چگونه استفاده کنم؟

 50-100 گرم اسید هیومیک را در 100 لیتر آب حل کرده و به ریشه‌ها پاشیده یا آبیاری کنید.

دیدگاه‌ها

4 پاسخ به “7 کاربرد شگفت انگیز اسید هیومیک در کشاورزی”

 1. نعمتی

  سلام هیومیک اسید برای چه گیاهانی مضر است؟

  1. متخصص کشاورزی

   نعمتی عزیز میتوانید سوال را از کارشناسان کشاورزی ما بپرسید: 09138357585

 2. حکیمی

  این زمان مصرف هیومیک اسید برای درختان رو میشه خودتون بگید؟

  1. متخصص کشاورزی

   حکیمی عزیز برای مشاوره و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 09138357585

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *